Deklaracja o ochronie klimatu i różnorodności biologicznej

Zostały przekroczone trzy z dziewięciu granic planetarnych. Kryzys klimatyczny i utrata bioróżnorodności są najważniejszymi wyzwaniami współczesności. Prawie 40% energii związanej z emisją dwutlenku węgla pochodzi z środowiska zabudowanego. Równocześnie tereny zajmowane przez rozlewające się miasta i infrastrukturę zagrażają naturalnym siedliskom. Raport IPCC z 2019 roku wskazuje, że kolejną granicą, na którą trzeba zwrócić uwagę jest sposób użytkowania terenów.

Dla wszystkich pracujących w branży architektonicznej i budowlanej zaspokajanie potrzeb naszego społeczeństwa bez naruszania granic planetarnych będzie wymagało radykalnej zmiany. Razem z naszymi klientami powinniśmy projektować budynki, miasta i infrastrukturę jako integralne elementy większego, ciągle regenerującego się i samowystarczalnego systemu.

Badania i technologia istnieją po to, aby rozpocząć zmianę teraz. Do tej brakowało wspólnego postanowienia i celu. Uznając to, zobowiązujemy się do zmiany naszych praktyk, aby tworzyć architekturę, miasta, wsie i tereny zagospodarowane, które będą miały bardziej pozytywny wpływ na otaczający nas świat.

Jako projektanci będziemy dążyć do:

 • Podniesienia świadomości na temat zagrożeń związanych z kryzysem klimatycznym i utratą różnorodności biologicznej oraz pilną potrzebą działania, wśród naszych klientów, współpracowników, a także dostawców
 • Będziemy współpracować z inżynierami, ekspertami, przyrodnikami, którzy pomogą lepiej oszacować wpływ projektu na środowisko
 • Lobbować na rzecz szybszych zmian w naszej branży w kierunku praktyk projektowania regenerującego
 • Lobbować na rzecz wzrostu nakładów publicznych na projekty działających pozytywnie na ekosystem
 • Zmiany sposobu wyboru projektów konkursowych, nagród i wyróżnień, tak aby troska o klimat i wzmacnianie różnorodności były elementami kluczowymi
 • Dzielenia się wiedzą i badaniami na zasadach open source
 • Oceniania wszystkich nowych projektów pod kątem dążenia do pozytywnego wpływu na klimat i wzmocnienie bioróżnorodności
 • Ulepszania istniejących budynków lub rozbiórki i budowy nowych (tam, gdzie to konieczne) w zależności od tego, która strategia zmniejsza ostateczną produkcję dwutlenku węgla i nie zaburza bioróżnorodności
 • Uwzględnienia cyklu życia budynku, ilości energii i dwutlenku węgla potrzebnych do jego eksploatacji, wpływu na środowisko, aby obniżyć wykorzystanie zasobów w trakcie budowy a także w czasie życia budynku  
 • Przyjęcia w naszych pracowniach regenerujących zasady projektowania, tak aby projektować architekturę i przestrzeń, która wykracza poza używany standard net zero carbon
 • Współpracy z inżynierami, kontrahentami i klientami w celu dalszego zmniejszenia odpadów budowlanych, a docelowo ich eliminacji w myśl ekonomii cyrkularnej
 • Używania materiałów, których wydobycie, przetwarzanie, eksploatacja i utylizacja wymaga niskich nakładów energetycznych i jest bezpieczna dla wszystkich gatunków
 • Zminimalizowania zużycia zasobów w architekturze, planowaniu urbanistycznym i krajobrazu, zarówno pod względem ilościowym i jakościowym

15 września 2019

Tekst jest oparty o UK Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency i uzupełniony.

Deklarację została podpisana przez (na dzień 29 września)

Fundacja Architektury Współczesnej
Pracownia Architektury Krajobrazu Marty Tomasiak
M-OST
Natalia Kobylińska, architektka
Agnieszka Kołacińska, architektka
Architektura i Biznes, Małgorzata Tomczak, redaktorka naczelna
Istota, Maciej Niszczuk
Radek Edward Stach, architekt
Karolina Modzelewska, architektka
Arch Vis Studio Agnieszka Chudzińska
Piotr Żabicki, architekt
Anna Klara Stefańska, architektka
Atelier Starzak Strebicki 
Ewelina Mrozek
Agnieszka Sukienniczak, architektka wnętrz

Podpisz


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *